TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

SEFF PROGRAMLARI İLE İLGİLİ İLETİŞİM İÇİN

 

http://www.tureeff.org/iletisim http://www.turseff.org/iletisim http://www.midseff.com/tr/contacts.php

Bengisu Kılıç
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Istanbul Ofisi
KilicB@ebrd.com
Deniz Yurtsever
PLUTO Program Yöneticisi
deniz.yurtsever@plutogeo.org

WEB SİTESİ TEKNİK İLETİŞİM FORMU