TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

Proje

Tarihi

Raporlar

Sunumlar

National Renewable Energy Action Plan (NREAP)
Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı (YEEP)

Aralık 2014  

National Energy Efficiency Action Plan (NEEAP)
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP)

Mayıs 2016  

Gaziantep Climate Change Action Plan (GCCAP)
Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Güncellenmesi ve Uygulanması

Nisan 2016  

Preparation of feasibility study for he use of biofuels in all types of transport in Turkey
Türkiye’de Her Türlü Taşımacılık Alanında Biyoyakıt Kullanımı için Fizibilite Çalışmasının Hazırlanması

Mart 2019

Development of Model Financing Schemes, Bidding Documents for EE Market
Enerji Verimliliği Piyasası için İhale Dökümanları ve Finansman Modellerinin Geliştirilmesi

Ağustos 2020