TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

Türkiye'nin Enerji Sektörü Raporu

Türkiye'nin enerji reformları enerji ihtiyaçları hızlı artan ve hızlı büyüyen bir ekonomi için enerji güvenliği sağlamıştır. Dünya Bankas^nın yeni raporu Türkiye'nin 1970'lerde başlayan bu serüvenini değerlendirmektedir.
http://www.worldbank.org/en/country/turkey/publication/assessing-turkey-energy-transition