TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) Sürdürülebilir Enerji Finansman Programları (SEFFs) aracılığı ile finansal kuruluşlara (bankalar, mikro finans kurulusları, finansal kiralama şirketleri) fon sağlamakta, onlar da bu imkanı aralarında bireysel ev sahipleri, KOBİ’ler, kurumsal işletmeler de olan müşterilerine aktarmaktadırlar.

SEFF’ler çerçevesinde verilen krediler enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi önemli alanlardaki projelere tahsis edilmektedir. AİKB, Türkiye’de sürdürülebilir enerji için finansmanı üç program aracılığı ile sağlamaktadır.

TuREEFF, konutlarda enerji geliştirme yatırımlarını hedeflemekte; TurSEFF, KOBİ’lere sürdürülebilir enerji yatırımları için finansman sağlamakta; MidSEFF ise yenilenebilir enerji projelerine ve sanayi şirketleri tarafından gerçekleştirilecek kaynak verimliliği yatırımlarına uzun vadeli finansman sağlamaktadır.

http://www.ebrd.com/home