TEMİZ ENERJİ İÇİN FİNANSMAN

Dünya Bankası Grubu’nun Hükümetlerle İş yapan kanadı olarak bilinen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kısaca Dünya Bankası olarak anılmaktadır.

Türkiye “Yoksulluktan Arındırılmış bir dünya için çalışan” Dünya Bankası’na 1947 yılından beri üyedir ve hâlihazırda Bankanın altıncı en büyük müşterisidir. Stratejik bir şekilde odaklandırılmış mevcut portföy 11 yatırım projesinden ve 4,3 milyar ABD$’lık net taahhütten oluşmaktadır.

Banka 2012-2016 yıllarını kapsayan Ülke İşbirliği Stratejisi çerçevesinde büyük ölçüde sonuçlara odaklanan bir program uygulaması, krediler ve teknik danışmanlık hizmetleri yoluyla, Türkiye Hükümeti’ni kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda desteklemeye devam etmektedir. Stratejik işbirliği alanları arasında; Rekabetçiliğin ve İstihdamın Arttırılması; Eşitliğin ve Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi; ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Derinleştirilmesi konuları yer almaktadır.

http://www.worldbank.org/tr/country/turkey